به خاطر اینكه مجرمین با طراحى سایتهاى جعلى و با استفاده از كى لاگر همه كارهایى كه شما با صفحه كلید انجام مى‌دهید را در حافظه‌اى ذخیره و سپس از حسابهاى بانكى شما سوء استفاده مى‌كنند به همین خاطر حتما در هنگام وارد كردن اطلاعات بانكى خود از صفحه كلید مجازى تعبیه شده در درگاههاى بانكى استفاده نمایید. شناسایی Keylogger ها کار ساده‌ای نیست و برای این منظور به یک نرم افزار که برای حذف Keylogger ها طراحی شده باشد نیاز دارید به این نرم افزارها Anti-Keylogger می‌گویند و اگر از این نرم افزارها به درستی استفاده شود معمولاً می توان به خوبی Keylogger  ها را حذف کرد.