مرحله اول: در درایو مورد نظر یا محل انتخابی خود دو پوشه جدید ایجاد کنید.
مرحله دوم: نام انتخابی خود را بر روی پوشه اول قرار دهید.
مرحله سوم: برای هم نام کردن پوشه دوم نام انتخابی قبلی را تایپ کنید و سپس کلید alt را پایین نگه دارید و شماره 255 را از صفحه کلید خود  تایپ کنید. حال کلید alt را رها کرده خواهید دید که یک فاصله ایجاد می‌شود و کلید اینتر را بزنید خواهید دید دو پوشه هم نام در ویندوز ساخته اید.