تدوین و طرح توجیهی

طرح توجیهی یا طرح امکان سنجی معادل انگلیسی واژه Feasibility Study می‌باشد و عبارت از گزارشی است که در آن ابعاد مختلف یک طرح (تولیدی، خدماتی، سرمایه‌گذاری، زیرساختی یا …) مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در این فرآیند جنبه‌های مختلفی مانند بازار، فنی و مالی طرح ارزیابی شده و با استفاده نرم افزار کامفار (سازمان یونیدو) شاخص‌های اقتصادی طرح در سرفصل‌های متعدد مورد تحلیل قرار می‌گیرند. یک طرح می‌تواند در حوزه‌های گوناگونی مانند کشاورزی، زیربنایی، صنعتی، سلامت، جهانگردی، معدنی، خدماتی و … از احداث کارخانه تا بهبود خط تولید و از تولید یک نرم‌افزار تا ایجاد یک شرکت خدمات رفاهی دسته‌‌بندی شود. هر طرح توجیهی می‌تواند بر اساس نیازمندی‌های طرح، سازمان پذیرنده و هدف اصلی از نگارش آن طراحی و تدوین شود.
مجموعه رهپویان دانش و فناوری فرا با توجه به چاچوب مورد تائید و پذیرش مراکز پذیرنده طرح‌های تدوین شده مانند بانک‌ها، صندوق‌های حمایتی و …