مشاوره برگزاری همایش و دوره های علمی

همواره تداخل امور اجرايي با بخش هاي علمي موجبات نگراني برگزار كنندگان رخدادهاي علمي را در دانشگاه ها و ساير سازمان ها فراهم آورده است، به نحوي كه گستره ي فعاليت هاي اجرايي مربوط به برگزاري همايش ها و سمينارها، چه قبل و چه در زمان برگزاري، باعث گرديده است كاهش محسوسي را در سطح علمي همايش ها شاهد باشيم.
با آغاز برون سپاري بخش هاي دولتي و خصوصي در سال هاي گذشته فرصتي پيش آمد تا تشكيلات نظام مند متعددي در قالب مشاور و مجري برگزاري سمينارها و همايش هاي ملي و بين المللي در سطح كشور جهت پاسخگويي شايسته به اين نياز دانشگاه ها و سازمان ها پديد آيند.
در اين راستا با توجه به اين كه شرکت صنعت مشاور به عنوان يكي از مراجع رسمي برگزاري همايش ها شناخته شده است، با بهره گيري از تجربيات ارزشمند گذشته، زير ساخت هاي علمي- پژوهشي مناسب و با تكيه بر نيرو و استعداد جواني و نيز با رويكرد و استراتژي جديد، دپارتمان همايش هاي ملي و بين المللي را راه اندازي نمود تا در قالبي نوين خط مشي گذشته  را ادامه داده تا به پشتوانه آن ديدگاه متفاوتي را نسبت به برگزاري اصولي و منطقي همايش ها داشته باشد.

دپارتمان همايش هاي ملي و بين المللي شرکت صنعت مشاور با ارائه شرح خدمات در ادامه، آمادگي خود را جهت ارائه خدمات مشاوره ای و برگزاري سمينارها و همايش ها در زمینه های زیر اعلام مي دارد :

• طراحي، تبليغات و اطلاع رساني
• نصب و راه اندازي سامانه مديريت برگزاري همايش تحت وب
• پشتيباني
• مشاوره امور اجرايي
• ارتباط با صنعت
• برگزاري نمايشگاه تخصصي در حاشيه همايش
• برگزاري كارگاه هاي آموزشي جانبي همايش
• برگزاري بازديد هاي تخصصي از مراكز صنعتي و نيز بازديدهاي فرهنگي، تفريحي در حاشيه همايش
• انجام امور اجرايي و تداركات